top of page

10 Spørsmål med soldaten del 1

Oppdatert: 29. sep. 2020


Vi har stilt 10 spørsmål til soldater i ulike tjenestestillinger i førstegangstjenesten, noen har også andre stillinger i Forsvaret. Tusen takk for alle bidrag!


 

Anonym (2 bataljonen på Skjold leir)


1)Hvor tjenestegjør du?

Jeg tjenestegjør i 2. bataljon på Skjold Leir 


2)Hvordan ser en vanlig mnd ut for deg?

En vanlig måned for meg varierer veldig. Vi er mye ute hvor vi trener stridsteknikk å skyter osv. Trener på å være i et lag hvor vi har mange forskjellige våpensystemer som må samarbeide. Vi har også en del FYFO slik at vi skal være i god nok form til å takle de ulike oppgavene. Vi går mye med sekk og KIT noe som også er ekstremt bra trening


3)Hvordan opplevde du rekruttperioden?

Rekrutten var lærerik og morsom, men også slitsom. Du fikk mange nye venner og det var mye nytt som skulle læres på kort tid.


4)Hva er ditt beste minne så langt i tjenesten ?

Mitt beste minne er fra en bataljons skarpskyting hvor vi var i felt i 4 dager og skøyt med skarpt sammen med hele bataljonen. Det var mye som skjedde og mange mennesker som skulle jobbe sammen for å få det til! Man får skikkelig adrenalin når det er så mye som skjer rundt hodet ditt og du må være fokusert og skjerpet til en hver tid.


5)Videre utdanning i Forsvaret, noe for deg?

Jeg har tenkt litt på utdanning i Forsvaret men er fortsatt ganske usikker, jeg vil nyte den siste delen av året med mine nye venner og så tar jeg utdanning når den tid kommer


6)Hva har du lært eller lærer du under utdanningen?

Det viktigste jeg har lært er at jeg er en del av noe større enn meg selv og at du aldri får til noe alene. Du er avhengig av alle i laget for å få til oppdragene du blir tildelt.


7)Hva syns du er mest utfordrende?

Det som er mest utfordrende er nok at vi lærer nye ting hele tiden og det kan til tider være veldig mye informasjon på kort tid, så det blir en del lesing utover kvelden.


8)Hvordan har det gått med fysiske tester og følte du at du var godt nok forberedt?

Jeg føler at jeg kom ganske godt forberedt men det er alltid ting man kan bli bedre på. De fysiske testene har gått veldig fint.


9)Har du noen gode tips og råd til jenter som skal i førstegangstjenesten?

Det er et stort flertall av gutter i Forsvaret og det viktigste tipset er at du ikke må være sjenert eller redd for å ta kontakt med gutta. By på deg selv og gjør ditt beste!


10)Har du lært noe nytt om deg selv etter eller i tjenesten?

Jeg har lært at man må både ta imot og gi hjelp, man er ikke sterkere enn den svakeste. Noter ned det som blir sagt på leksjoner, det får du bruk for senere. Prøv å vær sosial utenom tjenesten også, du skal tross alt være med disse folkene i et helt år! Og det viktigste, ikke glem å kos deg og nyt året!


 

Anonym, (vognfører på madla i Stavanger.)


1)Hvor tjenestegjør du?

Jeg tjenestegjør på Madla i stavanger


2)Hvordan ser en vanlig mnd ut for deg? jeg har fått tildelt stillingen som vognfører, og ut ifra det Jobber jeg to ukers skift. det vil si at jeg jobber to uker på og to uker av.


3)Hvordan opplevde du rekruttperioden?

Rekruttperioden min var i starten veldig annerledes enn det jeg var vant til. alt var nytt, nye mennesker å forholde seg til og helt andre rutiner enn det man kjenner fra før. etter hvert som jeg ble bedre og bedre kjent med medsoldatene mine og de jeg delte lugar med, ble generelt sett hele opplevelsen automatisk mye bedre.


4)Hva er ditt beste minne så langt i tjenesten ?

Mitt beste minne så langt må nok være feltuka i rekruttperioden. dessverre var den veldig annerledes enn den vanligvis ville vært på grunn av corona, men det var en opplevelse uansett!


5)Hva har du lært eller lærer du under utdanningen?

Det ser jeg absolutt ikke bort ifra, så lenge jeg føler jeg trives med mine medsoldater, så kan jeg godt tenke meg å fortsette karrieren min her!


6)Hva har du lært eller lærer du under utdanningen?

Har lært mye om våpen, sanitet, sluttet orden og generelle soldatferdigheter.


7)Hva syns du er/var mest utfordrende?

Jeg synes starten av våpenutdanninga var veldig utfordrende, i og med at jeg aldri hadde holdt på med lignende før. skytestillinger, magasinbytter og alle de forskjellige drillene var en utfordring i starten, før jeg etter hvert fikk teken på det.


8)Hvordan har det gått med fysiske tester og følte du at du var godt nok forberedt?

Personlig føler jeg at jeg ikke var godt nok forberedt før jeg kom inn i militæret. jeg overrasket meg selv på 3000, men de fysiske testene kunne jeg ha trent litt mer på i forkant. også når det kommer til kjernemuskulaturen som brukes når man bærer tunge ting, og når man står i ferdigstilling.


9)Har du noen gode tips og råd til jenter som skal i førstegangstjenesten?

Det beste tipset jeg har å komme med, er å ikke stress for mye i forkant! lev litt i usikkerheten de siste ukene før innrykk, og ikke overtenk for mye om det som kommer til å skje. ting ordner seg når du ankommer leiren, og du vil bli kjent med de andre fortere enn du selv tror!


10)Har du lært noe nytt om deg selv etter eller i tjenesten? jeg har selv lagt merke til at jeg har blitt mer disiplinert og rett og slett en mye bedre versjon av meg selv!


 

Anonym, (Etteretningsbataljonen i Hæren, Setermoen)


1)Hvor tjenestegjorde du? Jeg tjenestegjorde i Etterretningsbataljonen i Hæren, og var stasjonert på Setermoen.

2)Hvordan ser en vanlig mnd ut for deg? Månedene gjennom året var veldig varierte, men etter at jeg kom ut i stilling som vaktsoldat bestod månedene mine av to uker vakt, en uke grønt (repetisjon av grunnleggende soldatutdanning) og en uke perm.

3)Hvordan opplevde du rekruttperioden? Rekrutten vår varte i 11 uker, og det føltes ut som en evighet. Jeg lærte masse i løpet av disse ukene, og det var mye nytt å sette seg inn i. Siden jeg hadde inntrykk i januar hadde vi fokus på vinterutdanning, marsje med NATO-plank og forebygge frostskader. I tillegg hadde vi opplæring i grunnleggende soldatferdigheter som våpentjeneste, stridsteknikk og sanitet.

4)Hva er ditt beste minne så langt i tjenesten? Et av mine beste minner fra førstegangstjenesten var da vi var på en vinterøvelse i rekrutten og Velferden overrasket oss med utekino, pølser og brus midt oppe på vinterfjellet. Under kinoen opplevde vi et fantastisk nordlys, og jeg glemte et lite sekund hvor kald og trøtt jeg var etter flere døgn ute på øvelse.

5)Videre utdanning i Forsvaret, noe for deg? Jeg har vurdert videre utdanning i Forsvaret, men akkurat nå frister det mer med sivil utdanning. Likevel utelukker jeg ikke en seinere karriere i Forsvaret.

6)Hva har du lært eller lærer du under utdanningen? Som vaktsoldat i EBN har vi en utdanningsperiode på ca. 3 måneder. I løpet av denne tiden får man utdanning i vakthold, nærkamp, skyting og SIBO (strid i bebygde områder).

7)Hva syns du var mest utfordrende? Nærkampskurset var veldig utfordrende både fysisk og psykisk. Mindsetet i nærkamp er vel så viktig som teknikken og slagene du lærer deg.

8)Hvordan har det gått med fysiske tester og følte du at du var godt nok forberedt? De fysiske testene gikk litt opp og ned, men stort sett bra gjennom året. I forkant av førstegangstjenesten følte jeg meg godt forberedt, siden jeg hadde gått mye med tung sekk og trent spesifikt på de fysiske testene.

9)Har du noen gode tips og råd til jenter som skal i førstegangstjenesten? Forbered deg så godt du kan i forkant ved å lese om den tjenesten du skal ha eller spørre folk du kjenner som har avtjent førstegangstjenesten. I tillegg er det lurt å gå med tung sekk og trene regelmessig. Vær innstilt på at det er hektiske dager og det ofte kan føles uoverkommelig i starten, men etterhvert kommer man kommer inn i det og alt blir lettere.

10)Har du lært noe nytt om deg selv etter eller i tjenesten? Jeg har lært mye i løpet av året i Forsvaret, spesielt om hvordan jeg kommuniserer og samarbeider med andre mennesker. I tillegg har jeg fått pushet grensene mine og opplevd mye gøy sammen med mange gode venner.


 

Victoria Notland, (vaktsoldat på et objekt med KNM Harald Haarfagre.)

Victoria Notland  Instagram: victorianotland 1)Hvor tjenestegjør du? Jeg tjenestegjør som vaktsoldat på et objekt med KNM Harald Haarfagre.  2)Hvordan ser en vanlig mnd ut for deg?  Tjenesten min er turnusbasert, og har derfor både tjeneste og permisjon iløpet av en mnd. Jeg jobber 12 timers skift, og bytter på å jobbe dag eller natt. Dagene består for det meste i sikring av leir, adgangskontroll, patruljer og utrykning ved alarmer eller mistenkelige hendelser.  3)Hvordan opplevde du rekruttperioden? Rekruttperioden opplevde jeg som både utfordrende og spennende. Det er også det med førstegangstjenesten som jeg savner aller mest. Rekrutten gikk mye mer på det psykiske enn det fysiske for min del, da jeg blir lett stresset av og ikke vite hva som skjer til en hver tid.  4)Hva er ditt beste minne så langt i tjenesten ? Mitt beste minne så langt i tjenesten må nok være avslutningen på mestringsøvelsen som vi hadde i slutten av rekrutten.  5)Videre utdanning i Forsvaret, noe for deg? Videre utdanning i Forsvaret er jeg helt klart åpen for, men får se hvilke muligheter som byr seg.  6)Hva har du lært eller lærer du under utdanningen?  Utdanningene våres er man for det meste på skytebanen og utvikler skyteegenskapene våres. Samtidig som vi lærer mer om lover og regler, stridsteknikk og trener på det grunnleggende som jeg allerede kan.  7)Hva syns du er/var mest utfordrende? Det mest utfordrende var nok starten av rekrutten då man måtte snu om hverdagen på nytt. Dette er selvfølgelig noe man kommer fort inn i. 8)Hvordan har det gått med fysiske tester og følte du at du var godt nok forberedt? Det gikk bedre enn jeg forventet, men kunne selvfølgelig ønsket at jeg hadde gått mye mer med tung sekk hjemme før jeg reiste inn.  9)Har du noen gode tips og råd til jenter som skal i førstegangstjenesten? 1. Noe jeg syns var veldig nyttig gjennom hele rekrutten var å ta av bukseselene på goretex buksen, så sparer man mye tid når man skal på do. 2. Et råd er å huske på at det ikke alltid er resultatet, eller hvor flink man er til ting som teller, men ansvarsviljen, pågangsmotet og at man tar initiativ.   10)Har du lært noe nytt om deg selv etter eller i tjenesten? I militæret har jeg lært utrulig mye om meg selv, men det viktigste jeg har lært er nok at alle klarer seg mye mer enn hva man har sett for seg. 

 

Therese Henriksen Homme, 20 år fra Kristiansand. (Hans Majestet Kongens Garde, 18mnd)Førstegangstjenesten - for en tid! 

Jeg vil anbefale alle sammen et år i Forsvaret. Det er det beste året hittil i livet og jeg har fått oppleve så mye gøy og fått mange minner jeg aldri kommer til å glemme! Jeg er takknemlig for alle jeg har fått muligheten til å bli kjent med, grenser som er pushet og en type mestringsfølelse jeg aldri har kjent på før! 1)Hvor tjenestegjør du? Jeg tjenestegjør nå som 18 måneder i Hans Majestet Kongens Garde. Etter rekruttperioden var jeg vaktgardist på Huseby Leir med stilling som troppsassistent. Nå er jeg 18 måneder i Kompanistaben hvor jeg er med å drifte i og for kompaniet. 2)Hvordan ser en vanlig mnd ut for deg? En vanlig måned for meg som vaktgardist etter utdanningsperioden er ferdig er to uker vaktperiode, da står man vakt på de forskjellige Kongelige residensene (Slottet, Skaugum Hovedgården og Bygdø Kongsgård) etterfulgt av to uker som kan være vanlig utdanning eller en uke utdanning og en uke felt. I utdanningen har vi alt fra leksjoner, skyting, øver på SLO (sluttet orden), FYFO (fysisk fostring) til repetisjon av sanitet, casetrening, MOBO (militær operasjon i bebygd område) og VKP (vei kontroll post) osv. 3)Hvordan opplevde du rekruttperioden? I etterkant av rekruttperioden har jeg tenkt over hvordan jeg opplevde den og har syntes at rekruttperioden gikk mye bedre enn jeg hadde forventet. Muligens fordi jeg forventet det aller, aller verste om alt som kunne skje og hvordan jeg trodde rekruttperioden var. Jeg skal ikke legge skjul på at det naturligvis var fysisk krevende til tider, men det jeg syntes var det verste var tidspresset. Så å si dårlig tid hele tiden. Kø inn i messa, dårlig tid på å spise, skifte før neste oppstilling osv. Men i ettertid er det gøy å tenkte over hvor mye man lærte og utviklet seg den perioden også. Det er ikke mye som skal til før man kjenner litt mestringsfølelse! Noe så lite som at jeg i starten ikke klarte å ta et ordentlig ladegrep med ei hånd og syntes det var tungt, og plutselig klarer man det og føler mestring. Alt i alt: en stressende, men veldig lærerik tid! 4)Hva er ditt beste minne så langt i tjenesten? Mitt beste og kuleste, men nok også verste minne som vi mange snakker om i ettertid er øvelsen YYMER VIKING vi hadde i fjor vinter. Øvelsen var Telemark Bataljonen mot HMKG, Grensevakten og Garnisonen i Porsanger. Som Sjef Brigade Nord, Lars Larvik, sier på videoen var det en øvelse for å trene på angrep og forsvarsstrid under krevende vinterforhold. Allerede første dagen kom vi altfor seint ut i skogen til der vi skulle være, det var mørkt, begynte fort å regne og snø, det var kaldt og ufyselig og vi brukte utrolig lang tid på å sette opp basen vi skulle ha pga. krevende forhold. Været lettet etterhvert som gjorde alt mye bedre, men det var lite søvn, lenge vakter i lytteposten og fortsatt skikkelig kaldt. Men likevel var det ekstremt spennende med ordentlig system som sa i fra om du er skadet eller død, vi hadde en «ordentlig» fiende vi kjempet mot og man kjente virkelig på spenningen! Jeg satt tre timer lyttepost om gangen sammen med makkeren min. Vi måtte gå 45 minutter hver vei, som vil si at vi brukte halve hviletiden vår på å gå frem og tilbake fra hvileområdet til lytteposten. Der var kaldt, selv med netting, ullfrote, mellomjakke, gortex, hvitkammo og jervenduk. Men når vi satt der og 12 vogner kommer kjørende og vi plutselig var ansikt til ansikt med et helt lag fra Telemark Bataljonen, da kjente jeg adrenalinet i kroppen! Det er definitivt det kuleste minnet jeg har fra tjenesten. Her kan du se liten video fra øvelsen: https://www.facebook.com/Norwegianarmy/videos/1010178615992585/?vh=e 5)Videre utdanning i Forsvaret, noe for deg? Om videre utdanning i Forsvaret er noe for meg - ja, absolutt! Jeg har trivdes utrolig godt dette året og det er ikke uten grunn at jeg utvidet førstegangstjenesten til 18 måneder. Jeg har vært så heldig at jeg har fått jobb videre og skal begynne som Adjutant på Terningmoen fra høsten av.  6)Hva har du lært eller lærer du under utdanningen? I utdanningen til å bli vaktgardist lærer man og har fokus på SLO, utdanning til vakt og infanteritrening. Skyting, case, MOBO, VKP osv. Så har man også helt grunnleggende soldattrening, fysisk fostring, leksjoner osv. 7)Hva syns du er/var mest utfordrende? Det var overraskende vanskelig å finne noe jeg synes var utfordrende, men man går vel ikke et år i Forsvaret uten utfordringen? Men jeg vet rett og slett ikke. 8)Hvordan har det gått med fysiske tester og følte du at du var godt nok forberedt? Jeg har aldri følt meg skikkelig god fysisk form og lurte veldig på hvordan det ville gå med den fysiske delen her i Forsvaret. Jeg vil vel heller ikke nå sette meg i kategorien «skikkelig god fysisk», men jeg er iallfall blitt endel bedre på vel alle de forskjellige testene siden innrykk. Bare med den vanlige treningen i tjenesten og litt ekstra trening har jeg forbedret meg. Det er veldig gøy å se forbedring på testene! Testene er heller ikke så vanskelige som man tror, og med litt øving går det som regel bra! Jeg løp endel intervaller og prøvde litt 3000m før jeg hadde innrykk så jeg følte jeg var godt nok trent frem til jeg så nivået på dem andre, for det var mye bra folk! Jeg gikk også litt med sekk før jeg reiste inn for å venne meg til det å gå med ekstra vekt, noe jeg er veldig glad for at jeg gjorde, men absolutt tror jeg kunne gjort mere av. Men overall har det gått veldig greit sånn sett! 9)Har du noen gode tips og råd til jenter som skal i førstegangstjenesten? Først og fremst må jeg bare si at jeg anbefaler absolutt alle på det sterkeste å ta førstegangstjenesten. Som nevnt er det beste året jeg har hatt hittil og ville absolutt ikke vært det foruten! Tips er å trene generelt før innrykk, øve på de fysiske testene som man skal bli evaluert i og gå med sekk. Det er nok ikke alle tjenesteplasser og i alle stillingene man går like mye med sekk, men noe vil man mest sansynelig gjøre uansett, iallfall i rekrutten, og da er det greit å ha følt litt på det i forkant. 10)Har du lært noe nytt om deg selv etter eller i tjenesten? Jeg har lært veldig mye nytt om meg selv i tjenesten. Jeg har pushet grenser jeg ikke visste jeg hadde, klart mye jeg aldri noen sinne trodde jeg ville komme til å klare. Det kan være veldig vanskelig å tenke, men har selv lært at «smerte er bare midlertidig», uansett hvor hardt eller vondt det er. Det er så gøy å se tilbake på alt det jeg har gjort i tjenesten og jeg sitter igjen med så mange minner, så mye mer lærdom og en ekstrem mestringsfølelse! Instagram: @theresehomme 

Comments


bottom of page