top of page

Seksuell trakkasering

Hva kan vi gjøre for å forhindre seksuell trakkassering i Forsvaret ?

Omfanget av #tilmittforsvar kampanjen viser at vi må ta tak i det. Og det er vårt ansvar å si ifra, for å få en bedre hverdag og å utelukke at slik oppførsel skjer igjen og igjen. Dette er ikke noe som skal gå utover deres hverdag som soldat i førstegangstjenesten.

Dere har kanskje lest historiene på Forsvarets Forum, og de fleste kjenner seg kanskje igjen i mye, eller noe av det.


Du kan lese saken her:
Hva kan vi gjøre før det skjer, og hva kan vi gjøre når det skjer?

I førstegangstjenesten får man mange nye inntrykk, man blir satt under press og man opplever at hverdagen har ikke plass til ytre eller indre påkjenninger som går utover tjenesten. Man er avhengig av å kunne slappe av når man kan og å ikke bekymre seg for mye om andre ting, det kan være at man opplever mobbing, bli ustøtt eller en form for seksuell trakassering.

I Forsvaret er det et flertall av gutter og alle som er inne til førstegangstjeneste er mellom 19 og 20 år. I forsvaret er det også en del unge som får en maktposisjon hvor man skal bestemme og styre, så her gjelder det å bruke denne makten riktig, og å få gjensidig respekt hos sine medmennesker og ikke å utnytte seg av den i negativ grad,  rekrutten/soldaten har en rett til å si ifra. 

Men hva er egentlig seksuell trakassering og når er nok, nok?

Det er individuelt, for noen kan det gå ganske langt før man syns oppmerksomheten blir ubehagelig og for andre kan de minste ting avgjøre hvordan man opplever det. Eksempler på oppførsel kan være unødvendig berøring/beføling, nærgående kommentarer om kropp og utseende, seksuelle fremstøt eller sexpress.

Personer har ofte ulik terskel for hva man vil anse som krenkende og plagsomt.


Det er også individuelt hvordan man responderer, håndterer dette videre. Personer har ofte ulik terskel for hva man vil anse som krenkende og plagsomt. Hvis oppmerksomheten man får blir støtende, plagsom eller føles ubehagelig er det lurt å ta tak i det før det forverres. Og jo flere som tar tak i det jo mindre akseptert blir det. Og jo bedre vil miljøet og trivselen bli for både deg og de rundt deg.

Seksuell trakassering rammer først og fremst kvinner. Det betyr likevel ikke at menn ikke er utsatt. Vi har alle et ansvar, og ansvaret står på oss selv og hvor vi setter våre egne grenser for hva vi tolerer. Jenter har mye lettere for å holde det som føles som ubehagelig for oss selv for å passe inn blant gutta og det er kanskje mye vi finner oss i. Men heller så burde vi sagt klart ifra og satt ned foten for lenge siden.Noe å tenke på:

Se for deg at det er et rom eller lag med 6 gutter og 1 jente. Gutta har selvfølgelig sitt språk og prate på og jenta blir kanskje den som må høre på og blir satt i en posisjon hvor hun må godta dette fordi hun ikke vil lage dårlig stemning eller bli utstøtt. Og det som skjer når man sier ifra er kanskje at hun ikke blir like inkludert i samtaler eller samarbeidet på samme måte som før.

I situasjoner som dette mener jeg man burde ha et lite møte/samtale innad i gruppa om hva som godtas og hva som kan føles krenkende.

I forsvaret er man mye oppå hverandre og alt handler om god kommunikasjon og samarbeid, men om noe skurrer, eller noen føler seg krenket eller på utsiden så blir alt veldig vanskelig og et godt samarbeid er vanskelig å opprettholde for en, og dette vil gå utover totalen. Gutter og jenter kommer alltid til å være forskjellige på mange måter, men vi utfyller hverandres gode egenskaper ved at vi faktisk er forskjellige. Vi har alle samme mål om å forsvaret landet vårt, så la oss jobbe sammen, og la jenter få være jenter og gutter få være gutter.
Tilltak:

—> SI IFRA

—>Ta kontakt med ledelsen/befal

—>Prat med en du føler du kan prate med om det. (makkeren din?)Hjelp andre som utsettes for seksuell trakassering til å si at slik uønsket oppmerksomhet ikke er akseptabelt. Det beste tiltaket mot trakassering er åpenhet, at vi snakker om det og setter ord på det. Prat med makkeren din og hver der for hverandre.


Hver der for dine medsoldater, og sørg for at du og de rundt deg blir behandlet med respekt. #tilmittforsvar


Skrevet av:

Jennie-Lovise N. Bjerke

Norge er det eneste Nato-landet som har innført allmenn verneplikt for kvinner. Etter januar 2014 blir alle jenter og gutter innkalt til sesjon.  I 2016 var kvinneandelen på sesjonen hele 43 prosent. Av disse ble 30 prosent av kvinnene fordelt til tjeneste.  I fjor var 22 prosent av soldatene i Forsvaret kvinner.Verneplikt for kvinner er noe ganske spesielt i verden. At Norge har innført dette kan trygt kalles en historisk beslutning.Bare noen få andre land har allmenn militærtjeneste for kvinner: Nord-Korea, Israel, Eritrea, Cuba, Malaysia, Tunisia, Bolivia, Tsjad og Mosambik. (forskning.no)

Comments


bottom of page