top of page

Intervju med KK- Seksuell trakassering

Oppdatert: 3. mai 2019Seksuell trakassering:

- «Inn i trusa, opp i musa» er en kompassregel som brukes i felt


Nesten 30 prosent av kvinnene i Forsvaret har opplevd støtende vitser og historier fra kollegaene sine.

En undersøkelse foretatt blant 8805 vernepliktige og ansatte i Forsvaret, viser at urovekkende mange har opplevd mobbing og seksuell trakassering.

Ifølge en utregning utført av NRK, har over 160 personer blitt utsatt for voldtekt eller voldtektsforsøk i løpet av en tolvmånedersperiode.


Får kommentar om at man må tåle såpass

Undersøkelsen viser også at nesten 30 prosent av kvinnene som svarte hadde opplevd å bli fortalt støtende vitser og historier fra kollegaene sine.

6,9 prosent av kvinnene har opplevd gjentatte uønskede seksuelle hentydninger, som blikk, slengbemerkninger, fleip og erting om kroppen, klærne de bruker, privatlivet og sin seksuelle legning.

– Jeg har fått mange kommentarer om at «hvis man skal klare å være i krigen, så må man tåle såpass». Men dette handler om unge mennesker som skal inn i Forsvaret og som utsettes for veldig mye stress og press, da er det slike faktorer som kan ødelegge for en person. Det handler dessuten ikke bare om hva en person bør tåle, men hele belastningen på oss jenter og hva vi skal akseptere, sier Jennie-Lovise Nordheim Bjerke (26).Bjerke er innsatssoldat i Heimevernets innsatsstyrker og jobber til daglig som personlig trener og kostholdsveileder. Da hun for fem år siden avla førstegangstjeneste, startet hun Instagram-kontoen «Jenter i Forsvaret».

– Før jeg skulle inn i førstegangstjeneste søkte jeg på nettet for å finne informasjon om hvordan det var å være jente i Forsvaret, men jeg fant veldig lite. Instagram-kontoen har derfor blitt en slags samlende kanal for jenter, hvor de kan stille spørsmål og dele sine egne erfaringer, forklarer hun.

Skal lite til før man får et dårlig rykte

Kontoen har i dag mer enn 35 000 følgere og fronter blant annet #tilmittforsvar som ble opprettet for å sette fokus på seksuell trakassering i Forsvaret.

Bjerke har ikke selv vært utsatt for seksuell trakassering, men har sett flere eksempler på hvilke teknikker som brukes for å støte ut kvinner.

– Det skal for eksempel ikke mye til før man blir stemplet som «feltmadrass» og får et rykte på seg for å være lett på tråden.

– Single jenter får ekstra mye oppmerksomhet og det er ikke alle som vet hvordan de skal reagere på dette. Det kan være vanskelig å si ifra fordi du jo ønsker å bli likt av gruppa, det kan derfor fort bli slik at du må finne deg i veldig mye. Det er viktig å kjenne sin egen grense og si ifra selv om det er ubehagelig. Selv hadde jeg kjæreste da jeg var i førstegangstjeneste, noe som ga meg en god grunn til å kunne si ifra dersom noen gikk over streken, forteller hun.Kjønnsdiskriminerende huskeregler

En stor del av problemet er ifølge Bjerke at bruk av seksualiserte ord og uttrykk har blitt en del av dagligtalen i Forsvaret – også blant befalet. Dette bekreftes av andre forsvarskvinner som i en artikkel i Forsvarsforum forteller om trakasseringen de har blitt utsatt for.

– Det finnes for eksempel en rekke huskeregler som brukes av alle. «Inn i trusa, opp i musa» er en kompassregel som skal få oss til å huske hvordan vi skal lese av kompasset i felt, sier Bjerke.

– «Tine Lise suger pikk» er en våpenregel, mens det å si «kuk i ræv» brukes for å få soldatene til å gå tett i rekke. Et annet uttrykk er at rommene våre skal se porno ut, det betyr at rommene skal vaskes grundig hver morgen.

– Det er ikke nødvendigvis slik at ordene er så støtende i seg selv, men de bidrar til å skape en negativ kultur som kan føre til mer alvorlige ting. Når kulturen er slik så blir det morsomt og kult og flere slenger seg på, dette handler jo om veldig unge mennesker. Mange kommer rett fra videregående skole og det er kanskje første gang de er ute i et ordentlig arbeidsliv, da blir det veldig feil å skulle lære slike ord og uttrykk på arbeidsplassen.Møter motstand fra befalet

Ifølge Forskning.no er Norge det eneste Nato-landet som har innført allmenn verneplikt for kvinner. Etter januar 2014 blir alle jenter og gutter innkalt til sesjon.

I 2016 var kvinneandelen på sesjonen hele 43 prosent og av disse ble 30 prosent av kvinnene fordelt til tjeneste.

Gjennom Instagram har Bjerke kommet i kontakt med mange jenter som forteller om utfordringer de møter i forhold til det å være kvinne i et mannsdominert miljø.

– Det er jo ikke alle i befalet som er like gira på å ha kvinner i Forsvaret, fordi de mener at jenter ikke er like sterke som menn.

– Jeg har fått meldinger fra jenter som har opplevd å få sårende kommentarer om at de er for svake. Ja, vi er forskjellige fysisk og psykisk, men det er en grunn til at det er kvinner i Forsvaret. Vi har forskjellige egenskaper og utfyller hverandre, sier hun.
Kan være utfordrende å dele rom med gutter

Typiske spørsmål fra jenter som interesserer seg for Forsvaret kan dreie seg om opptakskravene, hvor godt trent man bør være eller hvordan de ulike jobbene i Forsvaret er.

Mange jenter lurer også på hvordan det er å dele rom med gutter.

– For noen kan det nok være utfordrende å skulle flytte rett fra jenterommet og inn på et rom med to jenter og fem gutter, men min erfaring er at du venner deg fort til det. I starten kan det være ubehagelig å skulle skifte klær i samme rom, men så lenge du setter din intimsonegrense går det helt fint.

– Menn og kvinner stiller jo på lik linje og må kunne samarbeide og bo sammen i en krigssituasjon. Det er dessuten bra å bo sammen med laget ditt, fordi dere blir bedre kjent og lærer respekt for hverandre.Nulltoleranse for mobbing og overgrep

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen er klar på at både mobbing, seksuell trakassering og seksuelle overgrep er noe Forsvaret har nulltoleranse for. I en pressemelding fra Forsvaret forteller han at det i tiden fremover skal gjennomføres en rekke konkrete tiltak.

Det skal blant annet lages en holdningskampanje til bruk i rekrutteringssammenheng, både internt og eksternt. Forsvaret skal også gjennomgå hvilke systemer de har for varsling og hvordan de kan forbedre disse, samt jobbe mer med ledelsens kompetanse innen holdninger og etikk.

– Ta vare på hverandre! Ønsker du å bli utsatt for seksuell trakassering, overgrep eller mobbing? Hvis svaret er nei, så hjelper du alle andre til å unngå det også. Si fra med én gang og ta tak i dette, oppfordrer forsvarssjefen.

– Det er vår jobb som ledere på alle nivåer å ta tak i dette. Dette er et lederansvar, slår han fast.Jennie-Lovise Nordheim Bjerke håper den siste tidens fokus på seksuell trakassering i Forsvaret vil være med på å endre kulturen til det bedre.

– Jeg tror at vi alle vil bli mer oppmerksomme på hvordan vi snakker sammen og at vi blir flinkere til å passe på hverandre. Forsvaret har en makkerordning hvor alle har en person de skal passe litt ekstra på, for eksempel at man har med seg alt man trenger til oppstilling eller at man har pakket sekken riktig. Jeg tenker at mobbing og seksuell trakassering kan være et tema i makkerordningen også. Dersom det er noe du føler er negativt i gruppa, kan kanskje makkeren din si ifra i isteden.

– Jeg håper også at det vil bli mer fokus på å lære rekruttene gode holdninger, ved at man har et stort fokus på dette de første ukene i førstegangstjenesten.


Comments


bottom of page