top of page

Hva er Heimevernet?

Hva er Heimevernet, og hva det innebærer det å være en HV soldat?

Heimevernet er Forsvarets største avdeling med 40.000 soldater fra alle grener. Heimevernet utgjør hoveddelen av Norges førstelinjeforsvar. 7 av 10 soldater bærer HV-merket og reagerer raskt lokalt i hele landet hvis det skulle oppstå en krise.


Heimevernet er delt inn i ulike distrikter, regioner og områder, og holder til på ulike militærleire over hele Norge. I tillegg til dette har Heimevernet 15 innsatsstyrker som består av spesielt utvalgte soldater. Disse soldatene er utdannet som HV-soldater og gjennomgår ulike spesialistkurs, fagkurs og lignende.


Foto: Forsvaret/ Forsvaret.no


Hovedoppgavene til Heimevernet er vakthold og sikring av viktige militære og sivile objekter, nasjonal krisehåndtering, hjelpe politiet og gi annen støtte til resten av samfunnet. HV kan også bli bedt om å bistå sivile myndigheter ved naturkatastrofer, leteaksjoner og ulykker, mens godt trente innsatsstyrker kan beordres til å løse ekstraordinære oppdrag.

HV består hovedsakelig av personell som er overført etter 12 måneder førstegangstjeneste, og innstatsstyrker bestående av 3 000 frivillig vervet soldater. Heimevernet utdanner også befal ved sitt eget kurs- og kompetansesenter, som også har en rekke andre tilbud.​

Hentet fra Forsvaret.no


Om du vil ha flere svar på spørsmål om Heimevernet og hvordan en typisk trening eller øvelse ser ut, sjekk ut Forsvarets egen Q&A om Heimevernet og Heimevernets Innsatsstyrker :


I år er Heimevernet 75 år!


Commenti


bottom of page