top of page

17 mai tale Tema Jenter i Forsvaret

Oppdatert: 21. sep. 2023

Her kan du høre talen min :)

For en fantastisk dag! Så takknemlig for å få denne muligheten til å prate om det jeg brenner og engasjerer meg for, spesielt på selveste nasjonaldagen. Takk til alle som hørte på og var der å støttet meg! #jenteriforsvaret #likestilling


Talen:


"Gratulerer med dagen!

Jeg heter Jennie-Lovise, jeg er født og oppvokst i Horten. Jeg har vært så heldig å fått muligheten til å vokse opp i denne byen med trygge og gode rammer rundt meg. Fått skolegang og fått muligheten til å reise og oppleve steder.

Jeg har blitt sett hørt og respektert av de menneskene jeg har rundt meg.

Når jeg ble spurt om å holde denne talen så nølte jeg ikke med å si ja, det er en stor ære å bli spurt.

Mitt tema for talen er Jenter i Forsvaret.

Det å bli sett, hørt og respektert i samfunnet og på arbeidsplassen, er noe alle skal føle at de er uansett kjønn eller bakgrunn.


Da Norge ble selvstendig og fikk egen grunnlov i 1814 var det ingen likhet for loven mellom menn og kvinner.

Grunnloven nevnte ikke kjønn bortsett fra å slå fast at tronfølgen fulgte mannsledd. Det var underforstått at kvinner ikke hørte med til de borgere med stemmerett. Kvinnens rolle i tidligere tid og i krig har vært avgjørende, med og ta over for mannen i samfunnet og å håndtere sårede på feltsykehus.

Men først i 2015 så ble de innkalt på lik linje med menn til førstegangstjenesten. Stortinget vedtar endringer i heimevernsloven og vernepliktsloven som medførte at alle norske kvinner født i 1997 og senere må bli innkalt.

Jeg har vært så heldig å få muligheten til å være en del av Norges forsvar. Det har fått meg til å se livet fra en litt annen vinkel og jeg har tatt med meg mange gode erfaringer videre inn i arbeidslivet.

Kontoen jenter i Forsvaret startet jeg i 2014, og har fått mye oppmerksomhet, spesielt det siste året.

I sammen med “Militært kvinnelig nettverk” opprettet vi emneknaggen #tilmittforsvar som skal bekjempe seksuell trakaserring.

Jeg mener Forsvaret har et kulturproblem, omgangstonen med vitser og seksualiserte ord og uttrykk må endres. En jente som er inne i førstegangstjeneste skal på lik linje med sine mannlige medsoldater bli behandlet med respekt og verdighet. Året er 2017, METOO-kampanjen går verden rundt, mektige menn får skjeletter dratt ut av skapene. I det norske Forsvaret forblir det stille helt frem til 2018. I forsvaret i dag er det ca 20% kvinner og 80% menn. Så menn utgjør en større del av Forsvaret, så derfor kaller vi det fortsatt et manns domminerende arbeidsplass.


I en stor undersøkelse har forsvarspersonell svart på spørsmål om mobbing og trakassering siste 12 månedene. Nå håper jeg at oppslagene skal føre til en varig endring. Historier om seksuell trakassering, maktmisbruk og overgrep kommer opp i dagen blant menn og kvinner. Omfanget av undersøkelsen viser at vi må ta tak i det, og det er vårt ansvar og si ifra for å få en bedre hverdag og utelukke at ikke slik oppførsel ikke skjer igjen og igjen og igjen.

Jeg syns ikke man skal legge mer vekt på kvinner enn menn, dette er snakk om en type menneske som trenger utløp for frustrasjon og å søke bekreftelse.

De fleste menn gjør ikke overgrep. Noen har varslet men det har tiet for lenge.

I førstegangstjenesten så er det jo mange nye inntrykk og man blir satt under press. Og man opplever at hverdagen ikke har plass til ytre og indre påkjenninger som påvirker dagene og nettene. Det er viktig å kunne slappe av når det er tid og rom for det. Og ikke ha bekymringer som tar energi og tar fokus bort fra de oppgavene som skal utføres.

Men hva er egentlig seksuell trakaserring og når er nok nok?

Seksuell trakaserring og mobbing er alvorlig,

Seksuell trakaserring er vold med ord.

Ord er handling.

Hvor grensen går for når man opplever av at det er seksuell seksuell trakaserring er individuelt.

Grensen er ulik fra person til person

Og det er ulik terskel for hva som oppleves som krenkende og plagsomt.

Den menneskelige syke er skrudd sammen til å søke enighet fremfor konflikt, og vi mennesker har en fantastisk evne til å tilpasse oss andre.


Alle velfungerende mennesker er litt konfliktsky. Det gir store fordeler men har også sine ulemper.

Når vi er en del av en gruppe så blir det ofte at vi holder munn å lar være å si ifra om hva vi egentlig mener.

Seksuell trakassering rammer først og fremst kvinner, men det betyr likevel ikke at menn ikke er utsatt.

Vi har alle et ansvar og ansvaret står på oss selv.

Hvor vi setter våre egne grenser for hva vi skal tollerere.

Vi må ikke tie om ubehagelige opplevelser.

Vi må tørre og sette tydelige grenser.

Få respekt og bli akseptert som likeverdige soldater og kollegaer.

I forsvaret så lever man tett på hverandre, som krever god kommunikasjon og samarbeid. Gutter og jenter vi er jo litt forskjellig, fysisk og psykisk. Det kan vi velge å bruke positivt. Utfylle hverandre til å bli det optimale samarbeids-teamet.

Vi skal forsvare landet vårt. Vi skal stå sammen for et felles mål. Verne om landet vårt og kjempe for fred og frihet. La jenter få være jenter og gutter få være gutter. Menn få være menn og kvinner få være kvinner. "


Comments


bottom of page